Beste ouders

Op 22 mei kwam het verlossende antwoord dat we op kamp mogen. Dit kwam gepaard met euforie en een flinke dosis planning, waarbij wij, als groepsleiding, de volledige week alle mogelijke scenario’s hebben uitgewerkt, met veel puzzelen om alle maatregelen te volgen en toch iedereen zo goed mogelijk op kamp te laten gaan.

De kampbrieven zijn aangepast en zullen in de loop van de dag op de site komen. Hieronder een kort overzicht van de kampdata en het vervoer.

VERANDERING KAMPUUR VERTREK:

 • KAPOENEN:
  • AFSPRAAK: 10/07/2020 7.30h – station Knokke
  • AANKOMST: 12/07/2020 14.54h – station Knokke
 • WELPEN & KABOUTERS:
  • AFSPRAAK: 05/07/2020 8.30h – station Knokke
  • AANKOMST: 10/07/2020 14.54h – station Knokke
 • JV’S, JG’S & GIVERS
  • AFSPRAAK: 05/07/2020 8.30h – station Knokke
  • AANKOMST: 15/07/2020 16.54h – station Knokke
 • Kapoenen: 10 – 12 juli; kampvervoer: openbaar vervoer (mondmasker optioneell)
 • Welpen: 5 – 10 juli; kampvervoer: openbaar vervoer (mondmasker 1x)
 • Kabouters: 5 – 10 juli; kampvervoer: openbaar vervoer (mondmasker 1xl)
 • Jongverkenners: 5 – 15 juli; kampvervoer: openbaar vervoer (verplicht dragen van mondmasker voor iedereen)
 • Jonggidsen: 5 – 15 juli; kampvervoer: openbaar vervoer (verplicht dragen van mondmasker voor iedereen)
 • Givers: 5 – 15 juli; kampvervoer: openbaar vervoer (verplicht dragen van mondmasker voor iedereen)
 • JIN: kamp wordt uitgesteld tot volgend jaar in samenspraak met JIN-leiding en ouders.

Samen met de kampbrieven worden ook nog verduidelijkende brochures over de maatregelen meegegeven. Deze zijn gekend door alle leiding en foeriers om alle maatregelen (hygiëne, activiteiten …) zo goed mogelijk te volgen.

Hieronder een korte verduidelijking van enkele belangrijke maatregelen. Een overzicht van alle maatregelen bevindt zich in bijlage.

 • Jullie kind wordt verdeeld in een bubbel van maximaal 50 leden, leiding en foeriers inbegrepen. Dit houdt in dat het vervoer anders zal verlopen dan andere jaren. Carpoolen is verboden.
 • Om de bubbelsamenstelling op de kamp goed te kunnen laten verlopen, verwachten wij dat iedereen voor de volledige periode meegaat.
 • Elk lid vanaf 12 jaar of die mee is met een bubbel waarbij +12 jarige zitten (jongverkenners, jonggidsen en givers), moet verplicht twee mondmaskers bij hebben. Dit mogen ook zelfgemaakte mondmaskers zijn die aan de voorschriften voldoen. Dit hebben ze nodig om met het openbaar vervoer te reizen en naar het kampterrein te wandelen.
 • Daarnaast zal de leiding voordien alle medische fiches die jullie reeds hebben ingevuld tijdens de inschrijvingen telefonisch of per mail overlopen met jullie. Deze momenten zullen per tak meegedeeld worden door de takleiding van zodra jullie kind is ingeschreven. Naast de medische fiche zal ook een aanwezigheids- en contactenlogboek bijgehouden worden op het kampterrein. Dit verloopt allemaal volgens de GDPR-wetgevingen.
 • Er wordt van jullie verwacht dat er gedurende 5 dagen voor de aanvang van het kamp dagelijks de temperatuur van jullie kind doorgestuurd wordt naar de takleiding van jullie kind. Dit wordt enkel door de leiding bijgehouden als voorzorgsmaatregel. De dag van het kampvertrek wordt de temperatuur van de kinderen door ons gemeten a.d.h.v. een digitale thermometer op voorschrift van de huisdokter (Huisartsenpraktijk Knokkedorp). Bedraagt de temperatuur op dat moment meer dan 37,5°C, dan kan het kind niet mee op kamp, tenzij met een doktersvoorschrift. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat wij rekenen op jullie verantwoordelijkheid.
 • Als jullie kind een risicopatiënt is, wordt gevraagd om een doktersvoorschrift te bezorgen. Hierbij dragen jullie de volledige verantwoordelijkheid.
 • “Je mag meerdere jeugdwerkactiviteiten doen gedurende de zomer, maar een bubbel geldt minstens voor 7 dagen. Dit is nodig om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt. Dit wil uiteraard niet zeggen dat een kamp 7 dagen moet duren. Enkel dat je niet kan deelnemen aan nieuw jeugdwerk voor die 7 dagen om zijn.” (Scouts en Gidsen Vlaanderen, 2020)

Volgens de huidige info en de analyse van de vorige jaren kunnen we het kamp als volgt in 4 bubbels verdelen.

 • BUBBEL 1:
  • Jongverkenners (en -leiding), jonggidsen (en -leiding) en team foeriers 1
  • Locatie: Resteigne; data: 5 – 15 juli
 • BUBBEL 1:
  • Givers (en -leiding) en team foeriers 2
  • Locatie: Resteigne; data: 5 – 15 juli
 • BUBBEL 3:
  • Welpen (en -leiding) en kabouters (- en leiding) en team foeriers 3
  • Locatie: Beveren-Waas; data: 5 – 10 juli (voormiddag)
 • BUBBEL 4:
  • Kapoenen (en -leiding) en team foeriers 4
  • Locatie: Beveren-Waas; data: 10 juli (namiddag) – 12 juli (voormiddag)

Uitleg huisjeskampverdeling:

Volgens de statistieken zal een bubbel van 50 personen niet voldoende zijn om alle leden op huisjeskamp toe te laten. Daarbij is het huisje niet groot genoeg om 2 bubbels volledig gescheiden van elkaar te organiseren met alle mogelijke weersvoorspellingen in het achterhoofd. Daardoor kozen wij ervoor om leden van dezelfde leeftijd zo veel mogelijk samen te laten, vandaar deze oplossing waarbij de kampdata gewijzigd zijn.

De hygiënemaatregelen die wij treffen, zijn goedgekeurd door alle hogere instanties, waarbij wij opteerden om samen te werken met de Apotheek Verslype Cosmopolite. Alle planningen zijn aangepast naar de regels omtrent activiteiten (o.a. geen meerdaagsetochten), hygiëne, slaap …

INSCHRIJVINGEN

Om alles te kunnen voorbereiden en plannen hebben wij geopteerd om een inschrijvingsperiode in te lassen die strikt dient nageleefd te worden. Deze gaat van 1 tot 15 juni. Dit omdat er voldoende tijd nodig is om aanpassingen voor bubbels of andere maatregelen volledig te kunnen uitwerken gezien de examens van de leiding. Hieronder vinden jullie de inschrijvingslink. Deze dient per lid ingevuld te worden.

Wij hopen op jullie verantwoordelijkheid en zorgen voor een fantastisch en onvergetelijk kamp voor jullie zoon of dochter.

Stevige digitale linker
De groepsleiding

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
Met een jaarthema als Scoutmoedig kiezen we dit jaar voor avontuur. We gaan de uitdaging aan, durven springen en nemen het risico. Want door risico’s te nemen, trainen we onze durfspier. 
We lukken, 
we mislukken, 
we vallen 
en we gaan weer door. 
We tellen niet de successen, maar het enthousiasme.