Scouting “het verhaal”

Scouting “het verhaal”

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf zes jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en staat synoniem voor vriendschap, avontuur, spel en plezier.

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.

Als scouts en gidsen leren we samenleven in ploeg en steken we onze handen uit de mouwen. Op kamp, op tocht en tijdens de wekelijkse vergaderingen op zondag leren we samen met anderen kiezen en beslissen. Al doende treken we ook onze plan: een vuurtje stoken, ons eigen potje koken, een tafel sjorren… Plantrekkerij pur sang. Samen gaan we het avontuur tegemoet!

De natuur is onze troef.

Scouting speelt zich grotendeels buiten af. Buiten is troef! Het strand, het bos, de duinen en de polders kennen voor ons geen geheimen meer. Iedere zomer slaan we met de oudere takken tien dagen lang onze tenten op midden in de Ardense natuur.

We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.

Scouting is veel meer dan gewoon ontspanning. Bij de scouts worden grenzen verlegd, horizonten verruimd en de wereld verkend! Toch is scouting nooit dwingend. Wél willen we jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen kunnen te ontdekken en talenten aan te scherpen. Speels en met een groot hart voor avontuur proberen we bij te dragen tot de opvoeding en ontplooiing van jongeren: als individu, in groep en binnen de samenleving.

Kiezen voor de scouts doe je bewust. We zijn een groep en willen dat iedereen er bij hoort. Altijd en overal, actief erbij horen. Het vraagt soms een inspanning, maar het intense groepsgevoel dat je er voor terugkrijgt, doet dat onmiddellijk vergeten.

Jonge mensen hebben onze jeugdbeweging zélf in handen. Per leeftijdstak creëren jongeren het spel van scouting in samenspraak met mekaar. We werken met kleinere groepjes (nesten en patrouilles) zodat iedereen zijn zeg kan doen. We ontdekken zelf wat rechtvaardigheid en geluk kunnen betekenen. Welpen en kabouters merken aan den lijve dat valsspelen de pret bederft. Gidsen en verkenners voelen de tijdloze zaligheid van een vluchtig kamp.

Onze werking steunt op vijf basispijlers, die ook in deze tekst verscholen zitten. Scouts en gidsen kennen ook een heleboel gebruiken en rituelen waar nog steeds een enorme kracht van uitgaat. Deze werking en gebruiken doet scouting verschillen van andere jeugdbewegingen. Vandaag telt Scouts en Gidsen Vlaanderen meer dan 80.000 leden.

Missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

    > gedestilleerd uit het groepsleidingscongres van 2005