Invulformulier voorlopig beeld van aantal aanwezigen op de zomerkampen