Basispijlers

Basispijlers

De werking van Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt op vijf basispijlers. Zij vatten de scouts- en gidsenmethode samen: engagement, zelfwerkzaamheid, medebeheer, ploegwerk en dienst. Ze lopen als rode draden doorheen onze werking. Precies in deze werking verschilt scouting van andere jeugdbewegingen.

Schouders eronder! – ENGAGEMENT
… is actief kiezen
… is energie vrijmaken
… is zorgen dat ze op je kunnen rekenen
… is in de bres springen

Scout of gids ben je niet zomaar, het is een bewuste keuze. We verwachten van iedereen dat ze actief meewerken. Dat ze zich inzetten voor de groep en achter scouting staan. Iedere week opnieuw er samen invliegen. Ook al is dat soms moeilijk. We nodigen gasten uit keuzes te maken en daarvoor uit te komen. Tijdens de belofte zetten we engagement specifiek in de verf. We spreken een belofte uit tegenover onszelf, de groep en de wereld. Regelmatig engagement, week in week uit, jaar in jaar uit, is een stuk de ziel van scouting.

Op je eigen benen staan – ZELFWERKZAAMHEID
… is ondernemen

… is verkennen, ontdekken ontplooien
… is zich tonen

Een cake die je zelf helemaal zelf klaarmaakt, smaakt stukken beter dan zo’n voorverpakte. Zelfs als hij er aan één kant ietsje te bruin uitziet. Bij ons krijgen jongens en meisjes ruim de kans en het vertrouwen om zélf de dingen aan te pakken. De creatieve, technische en sociale vaardigheden die ze leren (koken op houtvuur, kaartlezen, sjorren, een patrouille leiden…), kunnen daarbij helpen. Met vallen en opstaan, en een schouderklopje of een duwtje in de rug, reiken we verder en worden we groter.

Vinger in de pap – MEDEBEHEER
… is mee de koers uitzetten

… is bekommerd zijn om het geheel
… is samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen

De leiding had de vergadering mooi gepland, maar daar dachten de wouters duidelijk anders over. Alles of niets, lijkt het. Uiteindelijk wordt het de gulden middenweg. We vinden het belangrijk dat iedereen in de groep mag meebeslissen wat we doen en hoe. Ieders mening telt en luisteren is het codewoord. Dat iedereen opkomt voor wat hij/zij belangrijk vindt en mee verantwoordelijkheid draagt.

Arm in arm – PLOEGWERK
… is genieten van verbondenheid

… is samen ondernemen
… is goed omgaan met elkaar

De jongverkenners, die “bende stoere mannen”, dat zag welp Wout niet zitten. Na een paar vergaderingen voelt hij zich helemaal thuis. Net als bij de welpen werken ze vaak met kleine groepjes (nesten en patrouilles). En dat scheelt. In een kleine ploeg verloopt het samenwerken en samenleven met anderen beter en intenser. Je voelt je geborgen en het is gemakkelijker te zeggen wat je denkt en wilt. Je leert er ook luisteren naar anderen en solidair zijn met elkaar. We waarderen iederen in de groep en spreken die waardering speciaal uit tijdens de belofte en de totemisatie.

Handen uit de mouwen – DIENST
… is een handje toesteken

… is zorgen voor anderen, voor de samenleving
… is zich belangeloos inzetten

“Elke dag een goede daad”, was vroeger de leuze. Een knoop in je das hielp je er aan denken. Dasknopen worden er misschien minder gelegd, maar we blijven belangeloze inzet goed en nodig vinden. Scouts en gidsen zijn niet onverschillig voor wat er rond hen gebeurt. Het goede doel verdient onze aandacht. We maken onze gasten hiervan bewust, binnen en buiten scouting. Voor ons is het niet om het even. Onze droom blijft: gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.