Jan van Hecke

Lichtoranje
Goedhartige
Seriema

We treffen de Seriema vaak aan in grote groepen. Deze nieuwsgierige vogel is werklustig: hij is de hele dag druk in de weer. Hij is verstandig, soms zelfs sluw en gaat steeds geordend te werk. In de eigen groep zet hij zich erg hard in. Hij kan opvliegend worden, maar gedraagt zich meestal vredelievend.

Functie:

Takleider van de Givers

Tel:

0474/75.60.91