Financieel

Lidgeld

Als scoutsgroep proberen we scouting zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarom vragen we een zo laag mogelijk lidgeld, dat bijna integraal naar de verzekering van jou scoutser gaat. Dit lidgeld bedraagd € 45 voor het oudste lid en € 40 voor alle andere leden uit het gezin. Dit dient uiterlijk op 30 september op rekening van de scouts (BE03 0682 0226 0484) gestort te worden met vermelding “NAAM + TAK”.

Indien je vragen hebt over betalingen e.d. kun je altijd een mailtje sturen naar onze penning. Hij/zij helpt je met plezier verder. De penning kun je bereiken via penning@scoutsknokke.be.

Terugbetaling ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld en zelfs kampen en weekendjes terug. Hiervoor informeer je best eens bij jouw ziekenfonds om te weten waarvoor jouw scoutser in aanmerking komt. Indien dit het geval is, bezorg dan gewoon het formulier “aanvraag tot terugbetaling” aan de groepsleiding. Dit kan ofwel via mail op groepsleiding@scoutsknokke.be of per post versturen naar Heilighartlaan 4, 8300 Knokke-Heist. Zij bezorgen je dit formulier dan zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend terug.

Fiscale aftrek: het kamp

De fiscale administratie geeft ouders van kinderen onder de 12 jaar een belastingsvermindering voor “deelname aan jeugdwerkactiviteiten”. Onder deze post valt ook het jaarlijks scoutskamp! Voor een ondertekende versie stuur je best een mailtje naar de groepsleiding op groepsleiding@scoutsknokke.be. Meer info vind je op de website van de FOD Financien.